Predavači

AIKIDO za decu i odrasle – Jelena Vrzić 6thDAN , Sanja Žurkić 2thDAN

i Milan Ilić 4thDAN

Aikijo i aikiken – Jelena Vrzić

JO DO trening program antistres vežbe – Jelena Vrzić

Tango – Goran Kitanović

Origami – Sanja Žurkić

Japanski jezik – Marija Jović

Optimum balans sistem    – Saša Počuča

Shiatsu   – Saša Počuča

* * * * *

 

DOJO HARUKAZE Đure Daničića 11,   Beograd 11 000,  Srbija t 061 33 00 143

MARKETING MENADŽMENT –   t 061 33 00 143

( ORGANIZACIJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI )

Share this article