Predavači

Aikido za decu i odrasle – Anja Nikolić i Milan Ilić

Aikijo i aikiken – Jelena Vrzić

Antistres program – Jelena Vrzić

Tango – Goran Kitanović

Origami – Sanja Jevtić

Japanski jezik – Marija Jović

Optimum balans sistem    – Saša Počuča

Shiatsu   – Saša Počuča

* * * * *

MARKETING MENADŽMENT –   t 061 33 00 143

( ORGANIZACIJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI )

Share this article

SiteLock